Μελισσοκέρι

Μελισσοκέρι

Μεταξύ των δώρων που προσφέρει ο πιστός άνθρωπος στον αληθινό Θεό εξέχουσα θέση κατέχει το αγνό μελισσοκέρι.

Το άναμμα του κεριού κατά τη διάρκεια της προσευχής παρακινεί τον άνθρωπο να ζητήσει από τον Θεό τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Η φλόγα του υπενθυμίζει ότι πρέπει ο πιστός να αγωνίζεται καθ’ όλη τη ζωή του, να πράττει έργα πίστεως, αγάπης, ειρήνης και ανεξικακίας.

«Ούτω λαμψάτω το φώς ημών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς».

Επιπλέον, στον δημιουργό και ποιητή των πάντων Θεό αρμόζει ως δώρο πάντα το καλύτερο, το γνησιότερο και όχι τα παράγωγα του πετρελαίου, ως απόρροια της αγαπώσης καρδίας του πιστού.

Για τον λόγο αυτό, οι πατέρες της Ιεράς Μονής συλλέγουν το αγνό κερί, έργο, κόπος και μόχθος των μελισσών, και, κατόπιν επεξεργασίας, το διαθέτουν στους πιστούς που επιθυμούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό ό,τι καλύτερο και γνησιότερο ως δώρο ευχαριστίας, δοξολογίας και παρακλήσεως.

Τι συμβολίζει το κερί

Το αγνό και μαλακό κερί συμβολίζει το εύπλαστο της ψυχής του ανθρώπου. Όπως το κερί λιώνει και φωτίζει τον χώρο, έτσι και οι άνθρωποι, με τη Χάρη του Θεού, θα πρέπει να φωτίζουν και να ευεργετούν τους συνανθρώπους τους.

Το κερί που βρίσκεται στους ιερούς ναούς συμβολίζει τον «νεκρό» εαυτό μας. Το άναμμα του κεριού στον ναό και η τοποθέτησή του στο μανουάλι συμβολίζει τον Αναστημένο Κύριο. Με τον τρόπο αυτό ομολογούμε και τη δική μας Ανάσταση.

Όταν ανάβουμε κεριά στις κηδείες, τα μνημόσυνα και τα κόλλυβα ομολογούμε την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, κατά την οποία θα σταθούμε όλοι ενώπιoν του Θεού, ως δίκαιος Κριτής των πάντων.